Marti, IULIE 7, 2020

A.D.P. Piteşti organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

 

În data  de 28 noiembrie 2017,  la sediul A.D.P.Piteşti se organizează concurs pentru ocuparea unui post  vacant de secretar dactilograf, treapta 1A corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 30 ani;
-trebuie să aibă studii  medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-perfecţionări (specializări): cursuri operator calculator pe terminale de tip PC;
- să aibă cunoştinţe despre cum funcţionează site-urile de socializare în vederea comunicării organizaţionale, relaţiilor publice, relaţiilor cu mass-media, gestionării eficiente a documentelor şi apropierii Serviciului Public A.D.P.Piteşti de cetăţeni;
-să aibă vechimea în muncă minim 3 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.;

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se afişează la sediul instituţiei;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 17.11.2017, orele 12.00;
- concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar dactilograf constă în 3 probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 28.11.2017 începând cu ora 10.00;
o proba practică va avea loc în data de 29.11.2017 începând cu ora 10.00;
o interviul  va avea loc în data de 04.12 2017 începând cu ora 1.000.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

 

În data  de  13 decembrie 2017,  la sediul A.D.P. Piteşti, str. Obor, nr.3,  se organizează examen/concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate în cadrul serviciului Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii, pe perioadă determinată de 12 luni.

Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 30 ani;
-trebuie să aibă studii superioare juridice;
-să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se găseşte la sediul unităţii;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 23.11.2017, orele 12.00;
- în data de 28.11.2017  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate constă în probă scrisă şi interviu:
o proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2017 începând cu ora 10.00;
o interviul  va avea loc în data de 14.12.2017 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.