Joi, MARTIE 4, 2021

În lunile ianuarie și februarie 2020 se transmit deciziile de impunere pentru anul 2020

În luna ianuarie și februarie 2020 se transmit prin poştă către contribuabilii persoane fizice şi juridice Deciziile de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri și a impozitului pe mijloacele de transport. Aceste decizii cuprind obligaţiile fiscale pentru anul 2020, conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior.

În cuprinsul deciziei de impunere există o Notă, în care se precizează: ”În situația în care până la primirea prezentei ați achitat obligațiile fiscale, vă mulțumim!” , iar într-o altă Notă se precizează: ”Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri/terenuri/mijloace de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2020, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2020  inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.”
În situația în care până la primirea deciziei de impunere obligațiile fiscale au fost achitate parțial, contribuabilii trebuie să achite diferența rămasă de plată.
Pe versoul deciziei sunt informaţii privind alternativa plăţii impozitelor şi a taxelor locale online cu cardul bancar, prin Internet şi POS fără comision, modalităţile de obţinere a parolei de acces pentru plata prin Internet, termenele de plată, programul de încasări pentru plăţile prin numerar sau POS, precum şi informaţii despre poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD.

Primăria Municipiului Piteşti vă oferă alternativa plăţii online a impozitelor şi a taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fără comision, la adresele: www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro, ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Există posibilitatea să apară şi unele neconcordanţe în ceea ce priveşte numele destinatarului de la o anumită adresă sau înscrierea unor obligaţii fiscale datorate faptului că:
a) unele persoane fizice sau juridice nu au depus declaraţiile fiscale în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
- intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
- se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului datorat;
- intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului;
- intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului - persoană fizică sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană juridică.
b) unele persoane fizice sau juridice care au dobândit sau care au înstrăinat bunuri impozabile, nu au declarat şi nu au prezentat actele translative ale dreptului de proprietate la compartimentele de impozite şi taxe locale în vederea efectuării operaţiunilor de înregistrare/scădere, în/din evidenţă, după caz;
c) nu a fost efectuată dezbaterea succesiunilor;
d) unele persoane care şi-au schimbat domicilul/sediul ca urmare a înstrăinării clădirii, nu au solicitat modificarea adresei în actul de identitate/certificatul de înmatriculare al societăţii şi nu au solicitat transferarea mijlocului de transport la noua adresă de domiciliu/sediu.
În toate aceste cazuri şi în situaţiile în care există nelămuriri în legătură cu deciziile de impunere, contribuabilii se pot adresa compartimentelor de impozite şi taxe locale, după cum urmează:
• pentru persoane fizice: la Centrele de încasare sau la telefon: 0736.699.923 / 0736.699.924;
• pentru persoane juridice: la sediul Primăriei sau la telefon: 0248.215.440 interior 229.