Sambata, MAI 30, 2020

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale, vacante de muncitor calificat

A N U N Ţ

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale, vacante  de muncitor calificat

 

În data  de 27 decembrie 2017, Administraţia Domeniului Public Piteşti, strada Obor nr.3 organizează concurs la sediul Secţiei Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi din oraş Ştefăneşti, sat Valea Mare, strada Cavalerului, f.n., judeţul Argeş, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale, vacante  de muncitor calificat - Atelierul Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi pe o perioadă determinată de 12 luni.

Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani;
- fără vechime;
- starea de sănătate să corespundă postului pentru care candidează;
- să fie absolvent  a minim 8 clase şi să deţină certificat de calificare sau absolvent al şcolii profesionale;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 15.12.2017, orele 12.00;
- în data de 19.12.2017  orele 12.00, se afişează, la sediul A.D.P.Piteşti,  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins;
- concursul constă în probă scrisă şi interviu:
     -proba scrisă va avea loc în data de 27.12.2017 începând cu ora 10.00;
     -interviul  va avea loc în data de 28.12.2017 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.