Miercuri, AUGUST 21, 2019

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de execuţie contractuale

ANUNŢ
În data  de 18 decembrie 2017,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, str. Obor, nr.3, se organizează concurs pentru ocuparea  a două
posturi de execuţie contractuale, vacante de inspector cu studii de scurtă durată gradul 1A, pe perioadă nedeterminată,
în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi.

 

Condiţii participare:


-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 30 ani;
-trebuie să aibă studii tehnice;
-să aibă vechimea în muncă şi experienţă privind administrarea drumurilor minim 5 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se găseşte la sediul unităţii;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la data de 08.12.2017, orele 12.00;
- în data de 12.12.2017  orele 12.00, se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea celor două posturi contractuale vacante  constă în probă scrisă şi interviu:
    - proba scrisă va avea loc în data de 18.12.2017 începând cu ora 10.00;
    - interviul  va avea loc în data de 19.12.2017 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.