Duminica, MAI 31, 2020

Administraţiei Domeniului Public Piteşti organizează examen/concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer

A N U N Ţ 

În data  de 14 decembrie 2017,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, str. Obor, nr.3, se organizează examen / concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer 2, pe perioadă determinată de 12 luni
.

Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 30 ani;
- studii – liceul cu bacalaureat;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- permis de conducere :categoriile B, C, E;
- autorizaţie de macaragiu şi atestat profesional conducător auto (nu este condiţie eliminatorie);
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG nr. 286/23.03.2011.;

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se găseşte la sediul unitatii;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 29.11.2017, orele 12.00;
- în data de 05.12.2017  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins;
- concursul pentru ocuparea posturilor de muncitor consta în  următoarele probe:
   o proba scrisă va avea loc în data de 14.12.2017 începând cu ora 10.00;
   o proba practică va avea loc în data de 15.12.2017 începând cu ora 10.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 / 223526, interior 113.