Sambata, MAI 30, 2020

ADP Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de sofer

A N U N Ţ

 
În data  de 10 octombrie 2018,  la sediul Secţiei Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, F.N., judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant  de şofer 2,  în cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje, pe perioadă determinată de 12 luni.


Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- trebuie să aibă studii minim 10 clase;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer treapta 2 ;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- permis de conducere :categoriile B, C, E;
- atestat profesional conducător auto transport mărfuri generale;
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 03.10.2018, orele 12.00;
- concursul, pentru ocuparea posturilor de şofer 2, consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 10.10.2018 începând cu ora 10.00;
o proba practică va avea loc în data de 12.10.2018 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.
 


A N U N Ţ 

În data  de 10 octombrie 2018,  la sediul Secţiei Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, F.N., judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant  de şofer treapta 1,  în cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje, pe perioadă determinată de 12 luni.


Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- trebuie să aibă studii minim 10 clase;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer treapta 1 ;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- permis de conducere :categoriile B, C, E;
- autorizaţie de macaragiu şi atestat profesional conducător auto transport mărfuri generale;
Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 03.10.2018, orele 12.00;
- concursul, pentru ocuparea posturilor de şofer treapta 1, consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 10.10.2018 începând cu ora 10.00;
o proba practică va avea loc în data de 12.10.2018 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.