Sambata, MAI 30, 2020

A.D.P.Piteşti, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi

A N U N Ţ

 În data  de 11 ianuarie 2018,  la sediul A.D.P.Piteşti, strada Obor, nr.3 se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual  vacant de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 35 ani;
-trebuie să aibă studii superioare;
-să aibă experienţă privind construirea, întreţinerea şi repararea străzilor, trotuarelor, aleilor şi parcărilor  minim 10 ani;
-să aibă vechimea în muncă minim 10 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;


Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 29.12.2017, orele 10.00;
- în data de 04.01.2018  orele 1200 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Atelier constă în probă scrisă şi interviu:
    -proba scrisă va avea loc în data de 11.01.2018 începând cu ora 10.00;
    -interviul  va avea loc în data de 12.01.2018 începând cu ora 10.00.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.