Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunț examen de promovare în grad pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

               Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 12.04.2018, orele 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, care îndeplinește condițiile legale de promovare.
               Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la examen sunt  următoarele:
                    a) să aibă vechimea în gradul profesional al funcției din care promovează, conform prevederilor legale;
                    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor individuale, conform prevederilor legale;
                    c) să nu fi fost sanctionat disciplinar iar sanctiunea aplicata sa fie neradiată.

               Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
                    - 12.04.2018 – ora 1000,  proba scrisă.

                Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane.
                Dosarele pentru participarea la examen trebuie să cuprindă următoarele documente:
                    -  cerere de înscriere la examen;
                    -  adeverinţa eliberată de Biroul Management Resurse Umane în vederea atestării indeplinirii conditiilor de participare la examen.
               Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 02.04.2018.

Pentru bibliografie dați click aici 
Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici.

Pentru a consulta rezultatul la examenul de promovarea , click aici.