Marti, OCTOMBRIE 20, 2020

Anunț examen de promovare în grad profesional

      Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 16.03.2020, orele 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, care îndeplinesc condiţiile legale de promovare.
      Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la examen sunt   următoarele:

      a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
      b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
      c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
      Probele de examen se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
      - 16.03.2020, ora 10,00 – proba  scrisă;
      - 19.03.2020, ora 10,00 – interviul.
      Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
       Dosarele pentru participarea la examen trebuie să cuprindă următoarele documente:
      - formular de înscriere la examen;
        - copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
      - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
      Perioada  pentru depunerea dosarelor de examen este 11.02.2020 - 02.03.2020.

      Pentru a consulta bibliografia click aici

Din motive obiective, examenul organizat pentru promovarea în gradul imediat superior, se amână până la data de 30.03.2020.

Pentru a consulta rezultatul final, click aici