Duminica, MAI 31, 2020

Anunt organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti

                                                              
A N U N Ţ
 
Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 03.07.2017, orele 1200, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, care îndeplinesc condiţiile legale de promovare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la examen sunt   următoarele:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Probele de examen se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-03.07.2017– ora 1200,  proba scrisă
-10.07.2017 - ora 1200, interviul
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane.
Dosarele pentru participarea la examen trebuie să cuprindă următoarele documente:
-  formular de înscriere la examen
- adeverinţă eliberată de Biroul Management Resurse Umane în vederea atestării vechimii în grad profesional
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, respectiv 2015 şi 2016.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 21.06.2017.
Click aici pentru a consulta bibliografia.