Sambata, MAI 30, 2020

Anunț privind organizarea unor concursuri în cadrul Primăriei Municipiului Pitești - Serviciul Tehnic

A N U N T

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 17.04.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante: din cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Protecția Mediului:
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior;
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal;
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Știința mediului sau în domeniul Ingineria mediului;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul superior - minim 7 ani;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul principal - minim 5 ani;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 17.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă
- 22.04.2019, ora 11.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 18.03.2019-08.04.2019.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru a consulta fișa postului pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional superior, click aici.
Pentru a consulta fișa postului pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional principal, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru selectie dosare, click aici
Pentru rezultatul probei scrise, click aici
Pentru rezultatul final, click aici