Duminica, MAI 31, 2020

Anunț privind organizarea unor concursuri pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice vacante, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

           Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 02.05.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante:
A. Inspector clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală;
          Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice sau în ramura științelor administrative-specializarea administrație publică;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

B. Inspector clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Investiții;
         Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe juridice;
- vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

C. Inspector clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Investiții;
         Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe economice;
- vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

         Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 02.05.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 05.05.2017, ora 10.00 – interviul.

          Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
          Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 19.04.2017
          Pentru acte necesare, click aici.
          Pentru a consulta bibliografia, pentru postul din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală, click aici.