Sambata, MAI 30, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în funcţii publice de conducere vacante, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

În data de 16.10.2017, ora 10.00,  Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere vacante:
1. Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt  următoarele:
a) să aibă  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Știițelor Juridice, specializarea Drept sau Administrație Publică;
b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
d) să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani;
e) să dețină cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat de absolvire a unor cursuri în domeniul respectiv;
f) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.
2. Șef Birou Juridic
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt  următoarele:
a) să aibă  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura Știițelor Juridice, specializarea Drept;
b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
d) să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani;
e) să dețină cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/certificat de absolvire a unor cursuri în domeniul respectiv;
f) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 16.10.2017, ora 10.00 – proba scrisă;
- 19.10.2017, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  03.10.2017.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, pentru postul de Șef Serviciu Administrație Publică Locală, click aici.
Pentru bibliografie, pentru postul de Șef Birou Juridic, click aici.