Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice vacante din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 18.01.2018, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a  următoarelor funcții publice vacante:
A. 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în ramura științelor economice sau a științelor administrative- specializarea administrație publică;
- vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor;
-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
B. 2 posturi de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în ramura de știință inginerie civilă, inginerie geologică, mine, petrol și gaze sau în ramura de știință mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management;
- vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor;
-cunoștințe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
 -condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 18.01.2018, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 23.01.2018, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice,  sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 08.01.2018.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie pentru postul de inspector în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice, click aici.
Pentru bibliografie pentru postul de inspector în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire, click aici.
Pentru rezultatul selecției dosarelor, pentru posturile de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire, click aici.

Pentru rezultatul selecției dosarelor, pentru posturile de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional ASISTENT în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice, click aici.
Pentru rezultatul probei scrise, pentru posturile de inspector în cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire, click aici.
Pentru rezultatul probei scrise, pentru posturile de inspector în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice, click aici.

Pentru rezultatul final la concursul organizat în data de 18.01.2018 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice vacante de executie de inspector clasa I gradul profesional superior din cadrul, Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire, click aici

REZULTATUL FINAL la concursul organizat în data de 18.01.2018 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de executie, respectiv 1 post de inspector clasa I gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitesti – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice, click aici .