Luni, OCTOMBRIE 19, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Transport Local

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.04.2020, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Transport Local.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe;
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 06.04.2020, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 09.04.2020, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 04.03.2020-23.03.2020.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru declarația pe propria răspundere, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru a consulta fișa postului matriță, click aici.
Pentru a consulta rezultatul selectiei dosarelor, click aici