Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 27.11.2017, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau științelor sociale – specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
- condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată*, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 27.11.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 04.12.2017, ora 10.00 – interviul. 
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819. Persoană de contact: Șerban Negoiu Paraschiva, Șef Birou Resurse Umane.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  21.11.2017.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.