Duminica, MAI 31, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor funcţii publice de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 16.08.2017, ora 10.00,  la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următoarelor funcţii publice de execuţie:
A. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
- certificat de absolvire a unui curs de Inspector în domeniul  Securității și Sănătății în Muncă;
- certificat de absolvire a unui curs de Inspector Resurse Umane;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
B. Consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor eceonomice/administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
- condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.*, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 16.08.2017, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 21.08.2017, ora 10.00 – interviul.    
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 07.08.2017.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane, click aici.
Pentru bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală, click aici.