Miercuri, AUGUST 21, 2019

Anunt și bibliografie promovare funcționari publici

            Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 12.04.2018, orele 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti care îndeplinesc condiţiile legale de promovare.
            Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la examen sunt următoarele:
               a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
               b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
               c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
            Probele de examen se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
               - 12.04.2018 – ora 1000,  proba scrisă,
               - 17.04.2018 – ora 1200, interviul
             Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane.
            Dosarele pentru participarea la examen trebuie să cuprindă următoarele documente:
               -  formular de înscriere la examen - click aici;
               - adeverinţă eliberată de Biroul Management Resurse Umane în vederea atestării vechimii în grad profesional și a calificativelor obținute la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, respectiv 2016 și 2017.
            Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 28.03.2018.

               Pentru blibliografie click aici.
Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici.

Pentru a consulta rezultatul la examenul de promovarea , click aici