Sambata, MAI 30, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată in cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Juridice

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.05.2019, ora 10.00,  la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a  funcţiei publice de execuţie, temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Juridice.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
- cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT, nivel bază;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 06.05.2019, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 09.05.2019, ora 10.00 – interviul.            
 Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice.
 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 10.04.2019-17.04.2019.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru selectie dosare, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final click aici.