Sambata, MAI 30, 2020

Rezultatul concursului organizat în data de 11.12.2017 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul

REZULTATUL

concursului organizat în data de 11.12.2017 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Pitești

 


 

Conform dispoziţiilor art. 60 alin. (3), ale art. 61 alin. (5), precum si ale art. 63 din HGR nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

• Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie;

• Afişat, astăzi 14.12.2017, la sediul Primariei Municipiului Pitesti, intrarea D .

- Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, până la data de 15.12.2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Pentru a vizualiza rezultatul , click aici.