• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
23 Mai, 2023 Pitești-ul la zi

10 stații noi de reîncărcare pentru vehicule electrice, în strada Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling).

Încă o veste foarte bună!
10 stații noi de reîncărcare pentru vehicule electrice, în strada Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling).
Recepția a avut loc chiar astăzi!
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 1.900.000 lei, valoarea totală a investiției fiind de 3.038.623,73 lei.
Dosarul de finanțare depus de căte noi, în cadrul “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” a fost aprobat de către Comitetul de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu.
Cât de curând, stațiile vor putea fi folosite de către cetățeni!