• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Anunț de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanțărilor nerambursabile (cofinanțare) pentru proiectele structurilor sportive

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanțărilor nerambursabile (cofinanțare)
pentru proiectele structurilor sportive de drept privat

Autoritatea finanțatoare:
UAT Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str.Victoriei, nr.24, județul Argeș, cod de înregistrare fiscală 4317967, e-mail primaria@primariapitesti.ro, Web www.primariapitesti.ro, telefon 0040 – 0248 – 213994 ; 0040-0248-214172, fax 0040-0248-212166

UAT Municipiul Pitești invită structurile sportive de drept privat – persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă în domeniul sport, programul sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”.

Scopul programului sportiv: selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite.

Sesiunea anuală se desfășoară potrivit prevederilor Regulamentului pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive de drept privat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești, nr.254/30.06.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară aprobată pentru anul 2023 este de 7.210.000 lei.

Regulamentul pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive de drept privat poate fi consultat pe site-ul Autorității Finanțatoare, www.primariapitesti.ro, secțiunea ,,Finanțări nerambursabile”.

La elaborarea documentației (propunerea financiară și propunerea tehnică) solicitanții vor avea în vedere precizările postate în secțiunea ,,Finanțări nerambursabile”.

Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 18.04.2023, ora 15,00, la Registratura Primăriei Municipiului Pitești, str.Victoriei, nr.24.