• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
7 Septembrie, 2023 Anunțuri

Anunț privind somațiile emise conform HCL 508/2022

Apasă aici pentru consulta Anunțul pentru comunicarea prin publicitate în condițiile art. 3 alin. (3) din Regulamentul de stabilire a criteriilor și procedurii de încadrare a clădirilor/ terenurilor situate în intravilanul Municipiului Pitești, în categoria neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru acestea cu 500%