• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
19 Septembrie, 2022 Anunțuri

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL PITEȘTI, titular al proiectului Construire Stadion ”Nicolae Dobrin”, Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, propus a fi amplasat în municipiul Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 10, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru protecția Mediului Argeș- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire Stadion ” Nicolae Dobrin”, Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, propus a fi amplasat în municipiul Pitești, str. Nicolae Dobrin, nr. 10, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni -vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.