• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Anunț rezultate concurs planuri de afaceri

Codul proiectului: POCU/138/4.1/114973

Titlul proiectului:Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești

 

ANUNȚ REZULTATE  CONCURS PLANURI DE AFACERI

Primăria Municipiului Pitești anunță rezultatul concursului planurilor de afaceri organizat pentru participanții din grupele 1,2,3 și 4 ce au absolvit  cursul de competențe antreprenoriale.

Următorii participanți ale căror planuri de afaceri au obținut în urma verificării tehnico-financiare cel puțin 60 de puncte sunt declarați admiși:

Nume participant

Locația de implementare a afacerii (Localitate/Județ)

 

Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu)

 

Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți

Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020

(Valori Da/Nu)

Punctaj

Bucur Maria

Pitești/Argeș

Da

2511

Da

74

Stan Andrea

Pitești/Argeș

Da

9329

Da

71

Neacșu Ionuț

Pitești/Argeș

Da

5610

Da

70,5

Nicolae Pavel

Pitești/Argeș

Da

4520

Da

70,25

Nicolae Rodica

Pitești/Argeș

Da

9520

Da

71,2

Săndulescu Floarea

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

73

Mareș Ioana

Pitești/Argeș

Da

4775

Da

71

Mierlea Florin

Pitești/Argeș

Da

9602

Da

71,5

Pisanu Alin

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

72,45

 

Următorii participanți ale căror planuri de afaceri  nu au obținut  în urma verificării tehnico-financiare cel puțin 60 de puncte  sunt declarați respinși:

Nume participant

Locația de implementare a afacerii (Localitate/Județ)

 

Participantul a absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul proiectului (Valori: Da/Nu)

 

Codul CAEN al activității principale a viitoarei societăți

Planul de afaceri propune activități concrete care conduc la promovarea temelor orizontale din POCU 2014-2020

(Valori Da/Nu)

Punctaj

Săndulescu Laura

Pitești/Argeș

Da

4931

Da

58,75

Neacșu Cristina

Pitești/Argeș

Da

1071

Da

58

Murăruș Marin

Pitești/Argeș

Da

9311

Da

56

 

Participanții respinși în etapa de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri pot depune contestații în termen de 7 zile calendaristice