• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Compartimentul Registrul Agricol

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28 /2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol  în următoarele termene:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
Facem precizarea că nerespectarea prevederilor mai sus menționate atrage răspunderea prevăzută de lege.

Email: balpra@primariapitesti.ro

Cerere zonare  Iconita docs Iconita pdf

Cerere eliberare adeverinţă necesară la APIA  Iconita docs Iconita pdf

Cerere eliberare avizare atestat producator carnet de producator  Iconita docs Iconita pdf 

Eliberare/avizare atestat/carnet de producător pentru detalii click aici

Cerere înregistrare rol agricol  Iconita docs Iconita pdf 

Înregistrare rol agricol/zonare pentru detalii click aici

 Oferta vanzare teren forestier Iconita docx Iconita pdf 

Vânzare teren forestier pentru detalii click aici

Cerere adeverinta registru agricol Iconita docx Iconita pdf 

Vânzare terenuri agricole situate în extravilan pentru detalii click aici

Cerere pentru afisarea ofertei de vânzare a terenului - PF Iconita docx Iconita pdf

Cerere pentru afisarea ofertei de vânzare a terenului - PJ Iconita docx Iconita pdf

Oferta de vanzare teren - PF Iconita docx Iconita pdf

Oferta de vanzare teren - PJ Iconita docx Iconita pdf

Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare - PF Iconita docx Iconita pdf

Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare - PJ Iconita docx Iconita pdf

Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumpare - PF Iconita docx Iconita pdf

Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumpare - PJ Iconita docx Iconita pdf 

Decizia PF privind alegerea preemptorului, potentialului cumparator Iconita docx Iconita pdf

Decizia PJ privind alegerea preemptorului, potentialului cumparator Iconita docx Iconita pdf