Documentaţia necesară eliberării acordului pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale

Documentaţia necesară eliberării acordului pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale

  1. cerere sau adresă; 
  2. copie certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau certificat de producător;
  3. schiţă sau plan de amplasament, dacă este cazul;
  4. copie xerox a acordului anterior, dacă este cazul;
  5. alte materiale justificative (planşe, poze, ilustrate).

 Taxa datorată pentru eliberarea acordului privind utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale este prevăzută în hotărârea Consiliului Local Piteşti privind taxele si impozitele locale pe anul în curs.

Model cerere acord comercial Iconita docx Iconita pdf

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Iconita docx Iconita pdf