• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Implementarea proiectului

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 s-a oferit oportunitatea atragerii de granturi nerambursabile pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
Prin H.C.L. nr. 31/2016 s-a aprobat participarea, în calitate de beneficiar, a Municipiului Pitesti, la proiectul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”.
        În data de 06.03.2018 Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Pitești au semnat Contractul de finanțare nr. 2109/06.03.2018 pentru implementarea proiectului “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numarului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minoritații roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
       Pentru implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, Municipiul Pitești a încheiat următoarele contracte de bunuri și servicii:
-  servicii audit în valoare de  45.000,00 lei fără TVA,  conform contractului de servicii nr. 21842/36/10.05.2018  încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L ;
- echipamente necesare dotării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului,  în valoare de  27.899,08 lei fără TVA, conform contractului de furnizare  nr. 27731/889/14.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
- birotică necesară funcționării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului, în valoare de 4.074,06 lei fără TVA,  conform contractului de furnizare nr. 27730/888/14.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
- mobilierul pentru dotarea Centrului Multifuncțional Comunitar în cadrul proiectului, în valoare de 24.204,84 lei, conform contractului de furnizare nr. 27976/780/18.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C EURODIDACTICA S.R.L;
- servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului, în valoare de 1.330,00 lei fără TVA, conform contractului de servicii nr. 34995/27/27.07.2018 cu încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. PROFESIONAL MEDIA CONCEPT S.R.L.;    
- kit-uri igienă în cadrul proiectului, în valoare de 3.500,00 fără TVA, conform contractului de furnizare nr. 43148/900/18.09.2018,  încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
- echipamente necesare dotării cabinetelor medicale, în valoare de 4.400,00 lei fără TVA, conform contractului de furnizare nr.43835/231/19.09.2018, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C. V-ASCENDO PROD S.R.L. ;
- servicii medicale – seturi analize medicale, în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului,  în valoare de 150.450,00 lei ( serviciile medicale sunt scutite de TVA), conform contractului de prestări servicii nr.1129/009/09.01.2019, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ S.R.L.
- serviciilor de proiectare – faza DALI, pentru obiectivul de investiții ,,Centru Multifuncțional Comunitar” din cadrul proiectului, în valoare de 20.000 lei fără TVA, conform contractului de prestări servicii nr. 56587/28/28.11.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.

- servicii medicale – furnizarea de resursă umană necesară bunei desfășurări a activității cabinetului (medici + asistenti medicali) în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului,  în valoare de 289.296,00 lei ( prestatorul serviciilor medicale sunt scutite de TVA), conform contractului de prestări servicii nr. 18826/274/15.04.2019, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ S.R.L.

- contract de furnizare produse medicale și farmaceutice de bază necesare în cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în vederea susţinerii activităţii cabinetelor medicale care vor acorda servicii medicale membrilor Grupului țintă din cadrul proiectului,  în valoare de 18.997,91 lei fără TVA, la care se adaugă 2.033,38 lei reprezentând cota legală de TVA,  conform contractului de furnizare nr. 31789/52/05.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. FARMACIA MIRUNA S.R.L.

- servicii catering în vederea susţinerii Activităţii 1 din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 358.680,00 lei fără TVA, la care se adaugă 17.934,00 lei reprezentând cota legală de TVA, conform contractului de prestare servicii nr.10227/236/A/27.02.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C ANA ELITE SERVICES S.R.L.

- furnizare a 70 kit-uri rechizite, în valoare de 5.156,90 lei fără TVA, la care se adaugă  979,81 lei reprezentând TVA (6.136,71 lei cu TVA), rechizite necesare desfășurării activiăților de tip ,,Școală după școala,, în cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 5.156,90 lei fără TVA, la care se adaugă  979,81 lei reprezentând TVA (6.136,71 lei cu TVA), conform contractului de prestare furnizare nr.5189/15626/31.01.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.

- servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții la obiectivului de investiții „Centru Multifuncțional Comunitar” din municipiul Pitești, din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, 745.950,40 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 141.730,58 lei reprezentând TVA, respectiv 887.680,98 lei cu TVA, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și Asocierea S.C. TEHNO FLUID SOLUTIONS S.R.L.(lider asociere)- ADVANCED STRUCTURAL DESIGN, cu subcontractant S.C. SELCO S.R.L.

- serviciile de supraveghere (dirigenție de șantier) a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții ,,Centru Multifuncțional Comunitar”  din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, în valoare de 6.000,00 lei, la care se adaugă 1.140,00 lei TVA., încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și ANTONESCU V. GIGI-SANDI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

- Documentația de Atribuire pentru prestarea de Servicii de proiectare – faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE COREMI”  DIN CADRUL PROIECTULUI „INTEGRAT! NU ASISTAT! DEZVOLTAREA SOCIALĂ SI ECONOMICA A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN SUD – VESTUL MUNICIPIULUI PITESTI”, cod MySmis 114973, în valoare de 130.000,00 lei fără TVA, conform contractului de prestări servicii nr. 61460/14/28.12.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.

- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții la obiectivului de investiții ,,Modernizare bloc locuințe sociale Coremi”, din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, în valoare de 1.732.355,20 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 329.147,48 lei reprezentând TVA, respectiv 2.061.502,68 lei cu TVA, conform contractului de
Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții nr.  34792/230/25.07.2019 încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 S.R.L. cu subcontractant S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.

- Servicii de supraveghere (dirigenție de șantier) a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare bloc locuințe sociale Coremi”  din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, , în valoare de 12.000,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.280,00 lei, conform contractului nr. 36655/258/06.08.2019 încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. COR AS ON BEST S.R.L..

           

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 s-a oferit oportunitatea atragerii de granturi nerambursabile pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
            Prin H.C.L. nr. 31/2016 s-a aprobat participarea, în calitate de beneficiar, a Municipiului Pitesti, la proiectul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”.
            În data de 06.03.2018 Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Pitești au semnat Contractul de finanțare nr. 2109/06.03.2018 pentru implementarea proiectului “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numarului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minoritații roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
            Pentru implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, Municipiul Pitești a încheiat următoarele contracte de bunuri și servicii:
            -  servicii audit în valoare de  45.000,00 lei fără TVA,  conform contractului de servicii nr. 21842/36/10.05.2018  încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L. ;
            - echipamente necesare dotării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului,  în valoare de  27.899,08 lei fără TVA, conform contractului de furnizare  nr. 27731/889/14.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
            - birotică necesară funcționării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului, în valoare de 4.074,06 lei fără TVA,  conform contractului de furnizare nr. 27730/888/14.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
            - mobilierul pentru dotarea Centrului Multifuncțional Comunitar în cadrul proiectului, în valoare de 24.204,84 lei, conform contractului de furnizare nr. 27976/780/18.06.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C EURODIDACTICA S.R.L.;
            - servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului, în valoare de 1.330,00 lei fără TVA, conform contractului de servicii nr. 34995/27/27.07.2018 cu încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. PROFESIONAL MEDIA CONCEPT S.R.L.;    
            - kit-uri igienă în cadrul proiectului, în valoare de 3.500,00 lei fără TVA, conform contractului de furnizare nr. 43148/900/18.09.2018,  încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C SDM OFFICE GROUP S.R.L;
            - echipamente necesare dotării cabinetelor medicale, în valoare de 4.400,00 lei fără TVA, conform contractului de furnizare nr.43835/231/19.09.2018, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și  S.C. V-ASCENDO PROD S.R.L. ;
            - servicii medicale – seturi analize medicale, în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului,  în valoare de 150.450,00 lei ( serviciile medicale sunt scutite de TVA), conform contractului de prestări servicii nr.1129/009/09.01.2019, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ S.R.L.
            - serviciilor de proiectare – faza DALI, pentru obiectivul de investiții ,,Centru Multifuncțional Comunitar” din cadrul proiectului, în valoare de 20.000 lei fără TVA, conform contractului de prestări servicii nr.61460/14/28.12.2018 încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L.
            - servicii medicale – furnizarea de resursă umană necesară bunei desfășurări a activității cabinetului (medici + asistenti medicali) în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului,  în valoare de 289.296,00 lei ( prestatorul serviciilor medicale sunt scutite de TVA), conform contractului de prestări servicii nr. 18826/274/15.04.2019, încheiat între  MUNICIPIUL PITEŞTI  și NATISAN MEDICINĂ GENERALĂ S.R.L.

- contract de furnizare produse medicale și farmaceutice de bază necesare în cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în vederea susţinerii activităţii cabinetelor medicale care vor acorda servicii medicale membrilor Grupului țintă din cadrul proiectului,  în valoare de 18.997,91 lei fără TVA, la care se adaugă 2.033,38 lei reprezentând cota legală de TVA,  conform contractului de furnizare nr. 31789/52/05.07.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. FARMACIA MIRUNA S.R.L.

- servicii catering în vederea susţinerii Activităţii 1 din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 358.680,00 lei fără TVA, la care se adaugă 17.934,00 lei reprezentând cota legală de TVA, conform contractului de prestare servicii nr.10227/236/A/27.02.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C ANA ELITE SERVICES S.R.L.

- furnizare a 70 kit-uri rechizite, în valoare de 5.156,90 lei fără TVA, la care se adaugă  979,81 lei reprezentând TVA (6.136,71 lei cu TVA), rechizite necesare desfășurării activiăților de tip ,,Școală după școala,, în cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 5.156,90 lei fără TVA, la care se adaugă  979,81 lei reprezentând TVA (6.136,71 lei cu TVA), conform contractului de prestare furnizare nr.5189/15626/31.01.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și S.C. EVIDENT GROUP S.R.L.

- servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții la obiectivului de investiții „Centru Multifuncțional Comunitar” din municipiul Pitești, din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, 745.950,40 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 141.730,58 lei reprezentând TVA, respectiv 887.680,98 lei cu TVA, încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și Asocierea S.C. TEHNO FLUID SOLUTIONS S.R.L.(lider asociere)- ADVANCED STRUCTURAL DESIGN, cu subcontractant S.C. SELCO S.R.L.

- serviciile de supraveghere (dirigenție de șantier) a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții ,,Centru Multifuncțional Comunitar”  din cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”, cod mysmis 114973, în valoare de 6.000,00 lei, la care se adaugă 1.140,00 lei TVA., încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI și ANTONESCU V. GIGI-SANDI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
- Servicii de organizare tabere școlare aferente proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 42.900 lei (contractantul nu este platitor de TVA), conform  contractului înregistrat la Primăria Municipiului Piteşti cu nr. 49329/15.10.2019 şi la SC EURO TRANSMIXT AG SRL, cu nr. 37/15.10.2019.
- Contract de furnizare a 40 pachete integrate pentru profesori în cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în valoare de 20.000,00 lei, (contractantul nu este platitor de TVA), conform contractului nr. 58543/37/28.11.2019 încheiat între MUNICIPIUL PITEŞTI  și S.C. DEITY DESIGN  S.R.L.