• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
20 Noiembrie, 2023 Pitești-ul la zi

Informare transmisă de către Distribuție Oltenia, privind programul lucrărilor pentru prevenire și corectare avarii

Serviciul de furnizare și distribuire a energiei electrice nu este în subordinea municipalității, aceasta este o modalitate de a informa publicul piteștean asupra întreruperilor programate și anunțate de către Distribuție Oltenia pentru prevenirea eventualelor defecțiuni sau neplăceri ce pot apărea în intervalul orar în care se efectuează respectivele intervenții la rețeaua de distribuție a energiei electrice.
Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice în vederea creșterii gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunță întreruperea furnizării energiei electrice la următorii consumatori casnici și agenți economici:
Luni, 20 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-17:00, cartier Banat cu blocurile A17, A7, A7A, A7BIS, A8, A9, B18, B19 B20, B21, D3, P5A, S5 alimentate din PT 8 Banat, cartier Războieni cu blocurile 3, 4, 5, C1, C2, C3, CI, D2, H3 alimentate din PT 2 Exercițiu și PTAB Bloc Italy;
Marți, 21 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-17:00, străzile Bănănăi, Marinescu Andrei, Islazului cu străzile adiacente și societățile comerciale de pe strada DN 65 B de la Toyota la Metro partea stângă alimentate din PTA 20 KV Sesam, PTA 20 KV 2 Bănănăi, PTAB 20 KV Nicolae Exim Spedition, PTA 20 KV REGISTRUL AUTO ROMAN, PTA 20 KV Someco, PTA 20 KV Piramid, PT Doni Iinternațional, PTAB 2 Doni Iinternațional, PTA Vlăsceanu, PTA 20 KV Next Automobile, PTA 20 KV Ronstoff, PTA 20 KV General Intermed, PTA 20 KV Mavis, PTA 20 KV Service Grup Iveco, PTAB Bloc Italy;
Marți, 21 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-16:00, PTCZ Dispensar Războieni circ dispensar;
Joi, 23 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-16:00, Lânăriei cu PTAb Intens Prest și străzile Câmplui, Eugen Lovinescu, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad cu străzile adiacente și blocurile 77, 78, 79, 80, 81, 82, 2C, 74-76, 82 bis, DT1, G1 alimentat din PT 23 Trivale;
Joi, 23 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-17:00, PT Trivale 23;
Joi, 23 noiembrie 2023, în intervalul orar 09:00-12:00, PTCZ 6 Găvana.
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile,
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro .
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
▪intrarea în posturile de transformare;
▪urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
▪înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutiile de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non - stop, direct operatorului de distribuție, la unul dintre numerele de telefon:
▪Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
▪0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 - numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare, fără a mai intra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se află pe factura de energie electrică şi începe cu 005.