• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
24 Martie, 2023 Pitești-ul la zi

Informare transmisă de către Distribuție Oltenia, privind programul lucrărilor pentru prevenire și corectare avarii, în Pitești!

Serviciul de furnizare și distribuire a energiei electrice nu este în subordinea municipalității, aceasta este o modalitate de a informa publicul piteștean asupra întreruperilor programate și anunțate de către Distribuție Oltenia pentru prevenirea eventualelor defecțiuni sau neplăceri ce pot apărea în intervalul orar în care se efectuează respectivele intervenții la rețeaua de distribuție a energiei electrice.
-Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice în vederea creşterii gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunță întreruperea furnizării energiei electrice la următorii consumatori casnici și agenţi economici:
- Luni, 27 martie 2023, în intervalul orar 09:00-16:00, străzile Trivale, Aleea Poarta Eroilor cu străzile adiacente alimentate din PTCZ Bloc IRTA circuit 2;
- Marți, 28 martie 2023, în intervalul orar 09:00-15:00, strada IL Caragiale cu străzile adiacente alimentate din PTAb 3 Turcești;
- Miercuri, 29 martie 2023, în intervalul orar 09:00-13:00, Bd N Bălcescu cu magazine PENNY alimentat din PTAb PENNY, iar în intervalul orar 09:00-16:00, Str. Depozitelor nr 10, 14 punct service auto alimentat din PTCZ Atelier Tâmplărie UJCM;
- Joi, 30 martie 2023, în intervalul orar 09:00-17:00, străzile Trivale, Aleea Poarta Eroilor cu străzile adiacente alimentate din PTCZ Bloc IRTA circuit 4, strada Gârlei cu blocul S2 alimentat din PT 2 Gârlei circuit 3;
- Vineri, 31 martie 2023, în intervalul orar 09:00-17:00, străzile Trivale, Aleea Poarta Eroilor cu străzile adiacente alimentate din PTCZ Bloc IRTA circuit 4, 6, Străzile Traian, Petrolistilor, Basarab Voda, Militarilor, Rovine, Vasile Lupu cu străzile adiacente, Liceul Zinca Golescu și blocurile !, 2, 3, 4, 5, 22, 48, 1MFA, 2 MFA, 3 MFA, 4MFA, A, B, C, D alimentate din PTCZ BLOC Traian , Str. Intrarea Victoriei, Piata Vasile Milea cu blocurile 12A, 14 EXPRES, Mobilux, CV-CORP A, CV-CORP B alimentate din PT 3 Centru Vest, Calea București cu Bloc 2, Cinema București și Filarmonica Pitești alimentate PTAb Teatru circuit 8.
-Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
-Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
-Distribuţie Oltenia avertizează:
-ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
▪ intrarea în posturile de transformare;
▪ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
▪ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutiile de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
-Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non - stop, direct operatorului de distribuție, la unul dintre numerele de telefon:
▪ Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
▪ 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 - numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
-Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare, fără a mai intra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se află pe factura de energie electrică şi începe cu 005.