• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
27 Ianuarie, 2023 Pitești-ul la zi

Întreruperi de furnizare a energiei electrice pentru lucrări programate în Pitești!

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice în vederea creşterii gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite și anunță întreruperea furnizării energiei electrice la următorii consumatori casnici și agenţi economici:
-Luni, 30 ianuarie, în intervalul orar 09:00 - 16:00, Str. Exercițiu cu Firidă generală Bl D16 alimentată din PTCZ 15 Banat și Str. Independenței Firidă generală Bl P3 alimentată din PTCZ 12 Exercițiu;
-Marți, 31 ianuarie, în intervalul orar 09:00 - 16:00, Cartier Războieni cu blocurile H1, H2, H3, H4, H5 și străzile Dimitrie Butculescu, Emil Simionescu, Valea cu Tei alimentate din PTCZ 7 Exercițiu;
-Joi, 02 februarie, în intervalul orar 09:00 - 13:00, Străzile Costache Negri, Oborului, Targu din Vale cu străzile adiacente alimentate din PTCZ Moara Republicii circuit 6;
-Vineri, 03 februarie, în intervalul orar 09:00 - 16:00, Cartier Garlei cu Bl B7, Bl PTTR, Bl 3, Bl CPL, D4, D5, D6, P10, P14, P15, BL ANL, și strazile adiacente alimentat din PTCZ Camin Nefamiliști și Cartier Tudor Vladimirescu cu blocurile P6, P7 alimentate din PTCZ 4 Tudor Vladimirescu.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
-intrarea în posturile de transformare;
-urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
-înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele și firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non - stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 - numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică și începe cu 005.
Serviciul de furnizare și distribuire a energiei electrice nu este în subordinea municipalității, aceasta este o modalitate de a informa publicul piteștean asupra întreruperilor programate și anunțate de către Distribuție Oltenia pentru prevenirea eventualelor defecțiuni sau neplăceri ce pot apărea în intervalul orar în care se efectuează respectivele intervenții la rețeaua de distribuție a energiei electrice.