• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
26 Ianuarie, 2023 Pitești-ul la zi

Lucrări de extindere a rețelei de canalizare menajeră, în Pitești

În data de 25 ianuarie 2022, a avut loc predarea amplasamentului la obiectivul „Extindere reţea canalizare menajeră pe strada Rudolf - Cumpăna, nr. 8, mun. Piteşti‟, lucrare cuprinsă în Programul de investiţii pe anul 2023 al societăţii Apă Canal 2000 S.A.
Conducta în diametru de 250 mm va deservi șapte proprietăți, extinderea urmând a fi realizată pe o lungime de 95 m.
Contractul are o valoare de 130.719 lei fără T.V.A., cu termen de execuție de două luni, S.C. Jet Construct Pipe S.R.L. fiind executantul lucrării.