• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

RAPORTUL ANUAL PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ ALOCATĂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI APROBAT PE ANUL 2022, PROIECTELOR SPORTIVE

Cadrul legal: Regulamentul pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive de drept privat, aprobat prin H.C.L. nr.254/30.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
H.C.L. nr.49/10.02.2022 privind aprobarea bugetului Municipiului Pitești pe anul 2022;
H.C.L. nr.121/24.03.2022 pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice de la bugetul local al Municipiului Pitești, pentru anul 2022
Autoritatea finanțatoare: Municipiul Pitești
Programul sportiv de utilitate publică finanțat în 2022: Promovarea sportului de performanță
Contracte de finanțare nerambursabilă atribuite structurilor sportive de drept privat:

Nr.crt.

Denumire structură sportivă

Număr și dată contract

Denumire proiect sportiv

Suma alocată / cheltuită

      -Lei-

Stadiul de realizare

1.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV  DTO RALLY

25509/11.05.2022

RALIUL ARGEȘULUI 2022

150.000 / 150.000

Finalizat

2.

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ

30264/03.06.2022

FC ARGEȘ-TRADIȚIA CONTINUĂ! PERFORMANȚA CONTINUĂ

6.650.000 /6.650.000

Finalizat

3.

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ASHIHARA KARATE

30339/03.06.2022

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ASHIHARA KARATE 2022

198.900 / 198.508

Finalizat