• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Rezultatul procedurii de evaluare și selecție

 JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
Nr.35033/15.06.2023

REZULTATUL PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Lista finală a proiectelor structurilor sportive de drept privat cărora li se va acorda finanțare nerambursabilă în anul 2023

 ,,F.C.Argeș – Tradiția continuă! 70 de ani de la înființare – Reconstrucție și Dezvoltare” – proiect al Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș : 84,67 puncte

Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și selecție