• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

S. C. SALPITFLOR GREEN S. A.

Activitatea principală: Activităţi de întreţinere peisagistică
Adresa - Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Piteşti, Argeş
CUI - RO 27393335
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului - J03/913/16.09.2010
Principalul obiect de activitate (conf. cod CAEN)
Tel: 0248.217.050;
Fax: 0248.223.493
            office@salpitflorgreen.ro
Director General - Diana-Maria Tomescu
 
Activităţi secundare
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
Alte activităţi de servicii n.c.a.
Colectarea deşurilor nepericuloase;
Colectarea deşeurilor periculoase;
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor;
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor;
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
Cultivarea altor plante permanente;
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
Depozitări;
Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Lucrări de pregătire a terenului;
Pregătirea seminţelor ;
Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

Prezentare generală
Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea administraţiei publice locale cu rolul de a adminstra, prin gestiune directă, activităţile de curăţare şi întreţinere a Municipiului Piteşti.
Societatea desfăşoară activităţi de:
• amenajare şi întreţinere a zonelor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti;
• măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice;
• îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii, etc.
• construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a târgului, pieţelor agroalimentare şi bazarelor din municipiul Piteşti;
Societatea asigură întreţinerea curăţeniei şi a zonelor verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti, amenajarea spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti, crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a bunurilor care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.
Secția Spații Verzi asigură:
• obţinerea materialului floricol în câmp şi sere;
• lucrări executate în vederea întreţinerii temperaturii optime necesare pentru creşterea şi dezvoltarea
plantelor;
• lucrări de întreţinere aplicate arborilor, arbuştilor ornamentali, gardurilor vii şi trandafirilor;
• plantarea arborilor, arbuştilor, gardurilor vii şi trandafirilor în amenajările peisagistice;
• plantarea florilor (anuale, bienale, perene);
• lucrări de întreţinere la flori (anuale, bienale, perene);
• lucrări de înfiinţare și întreținere a gazonului;
• combaterea bolilor şi dăunătorilor prin efectuarea de tratamente chimice;
• lucrări executate în vederea întreţinerii spaţiilor verzi, scărilor şi aleilor de acces în parcuri şi scuaruri;
• lucrări de întreţinere aplicate mecanizat arborilor, gardurilor vii şi gazonului;
• lucrări de întreţinere la arbori (toaletare arbori);
• lucrări de întreţinere la garduri vii;
• lucrări de întreţinere la gazon;
• lucrări de întreţinere în vederea întreţinerii în mod mecanizat a spaţiilor verzi.
Secția Salubrizare Căi Publice asigură:
• măturatul manual și măturatul mecanic;
• întreţinerea curăţeniei pe străzi, trotuare, alte locuri publice;
• curăţarea rigolelor prin răzuire manuală;
• spălatul manual cu furtunul montat la cisternă;
• stropitul aleilor şi al arterelor de circulaţie;
• curăţatul mecanic și manual al zăpezii şi gheţii;
• combaterea poleiului prin ȋmprăştiat material antiderapant;
• curăţarea gurilor de scurgere;
• colectarea, încărcarea şi transportul rezidurilor stradale rezultate după salubrizarea stradală din coşurile de gunoi şi eurocontainerele stradale;
• încărcatul şi transportul zăpezii şi gheţii în locurile autorizate.
Secția Piețe Agroalimentare asigură:
• administrarea pieţelor, bazarului şi târgului săptămânal din municipiul Piteşti;
• ȋnchirierea de mese în vederea comercializării legumelor, fructelor şi seminţelor;
• ȋnchirierea spaţiilor comerciale şi a terenurilor în vederea comercializării cărnii si produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, peștelui, florilor precum şi a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meseriaşi, ca și a unor articole nealimentare de cerere curentă;
• închirierea de mese în vederea comercializării produselor textile şi altele asemenea în Bazarul Gheorghe Lazăr;
• amenajarea în Târgul Săptămânal a unui sector destinat comercianţilor cu maşini spre vânzare.