• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

SC. SALUBRITATE 2000 S.A.

Obiectul de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase CAEN rev.2-3811
Sediul: str. Tg. din Vale nr. 25
Telefon:  0248/636886- Secretariat
Telefon:  0248/636535-Dispecerat
Fax :       0248/215308
E-mail :  salubritate@gmail.com
Site :       www.salubritate-2000.ro
CUI:  RO13031718
Nr. Reg. Comerțului J03/184/2000
Becheanu Romi Ilie – Director General
    
     S.C. Salubritate 2000 S.A. are sediul în localitatea Piteşti, str. Târgul din Vale nr.25 și este o societate pe acţiuni, constituită urmare a reorganizării R.A. REGOTRANS Piteşti prin divizare totală, conform Hotărârii Consiliului Local nr.28/2000, și a Ordonanței de urgență nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Societatea astfel constituită este persoană juridică şi funcţionează potrivit reglementărilor Legii societăţilor nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.
     S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești are ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Piteşti care, potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală republicată, administrează patrimoniul Municipiului Piteşti. 
     Deține  licenţa  CLASA 1, nr. 4041/29.08.2017 - pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. 
     Societatea își desfășoară activitatea în zona Pitești Sud, respectiv cartierele: Războieni, Banat(Traian), Dacia, Teilor -parțial, Centru, Expo-Parc, E.Grigorescu-parțial, Popa Șapcă, T.Vladimirescu Frații Golești, Prundu, Craiovei, Bibescu-Vodă și în următoarele localități cu care avem încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare :comunele Albota, Bradu, Căteasca Moșoaia, Oarja, Rătești, Săpata, Ștefănești și Vedea.