• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

S. C. SALUBRITATE 2000 S. A.

Denumire: S.C. Salubritate 2000 S.A.
Obiect de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase CAEN rev.2-3811
Sediu: Pitești, str. Tg. din Vale nr. 25
Cod unic de înregistrare: RO13031718
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J03/184/2000
Telefon: 0248/636886- Secretariat
Telefon: 0248/636535- Dispecerat
Fax: 0248/215308
E-mail: salubritate@gmail.com
Pagină web: www.salubritate-2000.ro
Director General - Becheanu Romi Ilie
    
    SALUBRITATE 2000 S.A. este persoană juridică română, cu unic acționar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pitești, care potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrează patrimoniul Municipiului Pitești. Societatea Salubritate 2000 SA, operează pe toată raza teritorială a Municipiului Pitești, conform HCL nr. 319/17.09.2020 prin care a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, încheindu-se astfel contractul nr. 50515/27.10.2020 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.
Operatorul Salubritate 2000 SA este licențiat în domeniul serviciilor publice de salubrizare prin ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și a licenței clasa 2 nr. 5213 din 13.01.2021 pentru activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.
Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de colectare a deșeurilor nepericuloase, cod CAEN Rev. 2 – 3811, care constă în colectarea deșeurilor solide nepericuloase, respectiv colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi ce include, colectarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.
Principalele activități ale societății constau în:
a.Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activitatea agenților economici, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
b.Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/ sau exterioară a acestora.