• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
23 Mai, 2022 Anunțuri

Anunț concurs de recrutare , pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23.06.2022, ora 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală.
            Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință- științe economice sau științe administrative - specializarea administrație publică;
 - competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
– proba  scrisă - 23.06.2022, ora 1000;
– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.05.2022-14.06.2022.