• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Stadiul dosarelor depuse în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local – la nivelul UAT Pitești, județul Argeș

Primăria Municipiului Pitești pune la dispoziția solicitanților de finanțare înscriși în Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local - lista privind stadiul dosarelor înregistrate (eligibil/neeligibil/în completare). Pentru detalii click aici.
ATENȚIE:
-Sumele aferente plății stimulentelor de casare pentru cei înscriși în listă la nivelul UAT Pitești nu au fost încă virate de către Administrația Fondului pentru Mediu;
-Solicitanții de finanțare declarați ELIGIBILI vor fi informați oficial de către Primăria Municipiului Pitești cu privire încheierea contractelor de finanțare;
-Casarea și radierea autovehiculului se realizează doar după semnarea contractului de finanțare cu Primăria Municipiului Pitești.
-Lista dosarelor dolicitanților de finanțare va fi actualizată săptămânal.