• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

TERMENI ȘI CONDIȚII pentru utilizarea Aplicației SmartCity Pitești

I. Introducere
Aplicatia SmartCity Pitesti este operată de Primăria Pitești, având următoarele date de identificare:
    Sediu: PITEȘTI, str, Victoriei, nr. 24, jud Argeș
    Cod fiscal: 4317967
    Contact:
        tel: 0248-213.994.
        e-mail: primaria@primariapitesti.ro
(denumită în continuare “Platforma”);

Prezentele condiții (denumite în continuare “T&C”) reglementează modalitatea de utilizare a aplicației.
Politica de confidențialitate și de utilizare cookie, precum și oricare alte documente la care se face referire pe parcurs, constituie parte integrantă din T&C și se consideră acceptate de către dvs. prin acceptarea T&C.
Prin utilizarea aplicației, prin logarea în cadrul acesteia și prin accesarea functionalităților oferite de Platforma, acceptați T&C detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
Primăria Pitești își rezervă dreptul de a modifica T&C cu respectarea următoarelor condiții:
- Modificare fără notificare prealabilă, care va opera pentru interacțiunile finalizate ulterior publicării
- Adăugarea unor noi reguli și restricții privind activitățile curente, fără notificare prealabilă
- Modificarea sau actualizarea oricărui serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, fără notificare prealabilă
II. Definiții
Termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație în cuprinsul acestui document, precum și a altor acte elaborate în legătură cu T&C:
    Aplicație – SmartCity Pitești
    Utilizator – orice persoană fizică ce conform legilor în vigoare poate accesa, în orice mod, aplicația
    Operator – Primăria Pitești
   Informații – toate informațiile de pe Aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric
    Mesaj – conținutul oricarui e-mail trimis Utilizatorilor, prin mijloace electronice și/sau oricare alt mijloc de comunicare disponibil
   Notificări– mijloace de informare periodică, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra serviciilor desfășurate de către Operator, fără niciun angajament din partea acestuia
    Specificații – descrierea  serviciilor, așa cum sunt precizate pe aplicație

III. Politica de furnizare online
1. Vă atragem atenția că persoanele fizice pot accesa serviciile online doar dacă au implinit varsta de 18 ani, de la care au capacitate de exercițiu deplină. Serviciile sunt furnizate doar pe teritoriul României.
Accesarea serviciilor presupune furnizarea următoarelor date personale, care sunt protejate conform politicii de confidențialitate publicate: Nume, Prenume, adresa , nr. Telefon, adresă email.
Aceste date se regăsesc și în baza de date a companiei S.C. RWB Software Arhitect S.R.L., cu sediul în Bd. Frații Golești, Nr. 132, Pitești, Județ Argeș, în calitate de dezvoltator al aplicației.

Dacă doar vizitați sau descărcați aplicația, veți avea calitatea de Utilizator. Pentru a putea aceesa serviciile, va trebui să urmați procedura disponibilă în aplicație la secțiunea Meniu.
Operatorul poate refuza solicitarea de înregistrare sau poate șterge conturi existente în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt neconforme cu realitatea. De exemplu, Operatorul își rezervă dreptul de a șterge conturile create cu o adresă de email care nu aparține persoanei care creează contul.
În urma ștergerii contului, pierdeți dreptul de acces în Platformă. Prin urmare, este necesar să vă creați conturi de client cu adresa dvs. de email corectă.

2. Operatorul va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile disponibile pe aplicație sunt corecte și complete. Cu toate acestea, în situația în care există erori, Operatorul le va îndrepta în cel mai scurt timp posibil, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

3. Este strict interzisă utilizarea aplicației în scopul introducerii în mod deliberat a oricărui program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la aplicație, la serverul pe care este găzduit sau la orice alt server, calculator sau baza de date. Prin acceptarea T&C vă angajați să nu atacați Platforma prin intermediul unui atac de blocare a serviciului. Nerespectarea acestei clauze determină interzicerea accesului dvs. la aplicație.

4. Totodată, Operatorul nu garantează că aplicația nu conține erori, omisiuni, defectiuni, întarzieri sau întreruperi în operare sau transmitere sau orice alți factori similari. Operatorul nu este responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor din conținutul acestora.

5. Linkurile afisate pe aplicație, dacă există, aparținând terțelor părți, au scop informativ și Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora și serviciile prezentate prin intermediul lor.

IV. Drepturile de proprietate intelectuală privind conținutul aplicației
Utilizatorul înțelege că toate informațiile din conținutul aplicației, care sunt proprietatea Operatorului sau colaboratorilor/partenerilor/departamente și/sau instituțiilor în subordinea sa, nu vor fi folosite în niciun alt scop decât pentru finalizarea serviciilor și că nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea și/sau alterarea sau orice altă utilizare în afara scopului descris prin prezentul document.

V. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Primăria Pitești în calitate de Operator al aplicației SmartCty Pitești, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărui utilizator care vizitează această Platformă în vederea efectuării serviciilor prezentate.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și a Legii 190/2018 de punere în aplicare a prevederilor GDPR, Primăria Pitești  are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră prin completarea a formularului din pagina de finalizare comandă.

Primăria Pitești  se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul Platfomei prin efectuarea serviciilor, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului (UE) nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Datale colectate și/sau prelucrate:
- nume
- prenume
- număr de telefon
- adresă poștală
- adresă de e-mail

Dacă doriți să nu mai fțti notificat, vă rugăm trimiteți un email la adresa primaria@primariapitesti.ro, împreună cu toate datele de identificare.