• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Informații privind tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online oferite de către Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale

Dispozitia 822-2020 - pentru stabilirea tipului de semnătură electronică.

Anexa la Dispozitie - tipul de semnatura electronica pentru utilizarea de către persoanele fizice și juridice a serviciilor disponibile online oferite de Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale.

Adrese de poștă electronică utilizabile pentru transmiterea de către persoanele fizice și juridice a documentelor electronice :
1. scipf@primariapitesti.ro - în cazul persoanelor fizice
2. scipj@primariapitesti.ro - în cazul persoanelor juridice
3. pmp_certificate@primariapitesti.ro - pentru depunerea cererilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală, în cazul persoanelor fizice și juridice
Pentru procesarea cu operativitate a solicitărilor, vă rugăm să utilizați adresa de poștă electronică corespunzătoare.