• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

S. C. TERMO CALOR CONFORT S. A.

Obiect de activitate principal: Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530
Sediul social: Str. Calea București, Bl U4, mezanin, cod poștal 110134 Pitești, Jud. Argeș
CUI: RO 27374805 / 10.09.2010
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J03/880/10.09.2010
Telefon secretariat: 0248 222.956
Fax: 0248 222.965
Director General: Gheorghe Bărîcă
 
Prezentare generală

Localitățile Pitești, Topoloveni și ulterior Mărăcineni s-au asociat constituind Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ”. Această asociație a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre și a primit mandatul consiliilor locale ale celor trei localități, să concesioneze operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești, prin contractul de delegare a gestiunii serviciului bunurile care sunt utilizate pentru prestarea serviciului.

S.C. Termo Calor Confort S.A. este deci operatorul regional al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, organizat ca societate comercială pe acțiuni, cu capital de stat, acționari fiind: Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al municipiului Pitești (acționar majoritar - cota de participare 99,7274%), orașul Topoloveni, prin Consiliul Local al orașului Topoloveni (cota de participare 0,1363%), și Comuna Mărăcineni prin Consiliul Local Mărăcineni (cota de participare 0,1363%).

Activitatea principală a societății este producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, activități secundare: prestarea de lucrări de execuție și reparații pentru instalații termice și sanitare, care se desfasoara in baza “Licenței nr. 3509/16.12.2015 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare”, emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.).

Raport pe anul 2016 conform OUG nr.109/2011