• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Tarife servicii publice

            JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI

 PREŢURILE, TARIFELE ȘI TAXELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2022

 

SERVICIUL PRESTAT PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (inclusiv T.V.A.) PREȚURI/TARIFE PERSOANE JURIDICE (exclusiv T.V.A.) BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ 6,42 lei/mc cu 01.01.2023 5,89 lei/mc cu 01.01.2023 -Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Arges şi S.C. Apă Canal 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;act adițional nr.46/30.12.2020;
-Legea nr.175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
-HCL nr.432/23.12.2020
-Decizia A.N.R.S.C. nr.208/24.11.2022 privind ajustarea tarifara a pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru intreaga arie de operare;
 CANALIZARE-EPURARE APE UZATE

 6,88 lei/mc cu 01.01.2023

6,31 lei/mc cu 01.01.2023   Conform   Codului Fiscal, cota TVA pentru serviciile de canalizare-epurare s-a redus  de la  19% la 9%, începând cu data de 01.01.2019
 ENERGIE TERMICĂ

 413,11 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, stabilită conform prevederilor legale; 

cu data de 01.12.2022 

 

829,37 lei/Gcal (preț local mediu) cu data de 21.12.2022

 Contractul de delegare nr.9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv Argeş şi S.C. Termo Calor Confort S.A., cu modificarile si completarile ulterioare 

H.C.L.nr.596/21.12.2022, H.C.L.nr.597/21.12.2022

- În perioada sezonului rece, cota TVA pentru furnizarea energiei termice către populație s-a redus de la 19% la 5%, conform legislației în vigoare.

COLECTARE ȘI TRANSPORT GUNOI MENAJER  12 lei/lună/persoană cu data de 01.01.2023

109,53 lei/mc deșeuri municipale colectate separat

254,55 lei/t deseuri reciclabile de hartie, metal, plastic și sticlă colectate separat

359,60 lei/t – deșeuri reziduale și biodeseuri colectate separat

 -Contractul de delegare nr.50515/27.10.2020, încheiat între Municipiul Pitești si S.C.
Salubritate 2000 SA;
-HCL nr.319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr.152/28.04.2022

  TARIF UNIC 118,58 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară  a acestora    
TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE 2,50 lei/călătorie cu data de 01.09.2022   H.C.L.260/30.06.2022, cu modoficarile si completarile ulterioare