• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Tarife servicii publice

            JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI

 PREŢURILE, TARIFELE ȘI TAXELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2022

 

SERVICIUL PRESTAT PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (inclusiv T.V.A.) PREȚURI/TARIFE PERSOANE JURIDICE (exclusiv T.V.A.) BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ 5,19 lei/mc 4,76 lei/mc -Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Arges şi S.C. Apă Canal 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-HCL nr.432/23.12.2020
-Decizia A.N.R.S.C. nr.78/31.05.2021 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare
 CANALIZARE-EPURARE APE UZATE  5,36 lei/mc 4,92 lei/mc   Conform   Codului Fiscal, cota TVA pentru serviciile de canalizare-epurare s-a redus  de la  19% la 9%, începând cu data de 01.01.2019
 ENERGIE TERMICĂ

 433,79 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, stabilită conform prevederilor legale; 

 - pentru perioada sezonului rece:

01.11.2022-31.12.2022

01.01.2023-31.03.2023

cota TVA este de 5%

 

 

722,99 lei/Gcal (preț local mediu) cu data de 01.10.2022

 Contractul de delegare nr.9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv Argeş şi S.C. Termo Calor Confort S.A., cu modificarile si completarile ulterioare 

H.C.L.nr.400/29.09.2022, H.C.L.nr.401/29.09.2022

- În perioada sezonului rece, începând cu 01.01.2022, cota TVA pentru furnizarea energiei termice  către populație  s-a redus  de la 19% la 5%, conform legislației în vigoare.

COLECTARE ȘI TRANSPORT GUNOI MENAJER  11 lei/lună/persoană

109,53 lei/mc deșeuri municipale colectate separat

254,55 lei/t deseuri reciclabile de hartie, metal, plastic și sticlă colectate separat

359,60 lei/t – deșeuri reziduale și biodeseuri colectate separat

 -Contractul de delegare nr.50515/27.10.2020, încheiat între Municipiul Pitești si S.C.
Salubritate 2000 SA;
-HCL nr.319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare
  TARIF UNIC 118,58 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară  a acestora    
TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE 2,50 lei/călătorie cu data de 01.09.2022   H.C.L.260/30.06.2022