• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Tarife servicii publice

            JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI

 

PREŢURILE, TARIFELE ȘI TAXELE
PRACTICATE DE SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU POPULAŢIE şi PERSOANE JURIDICE ÎN MUNICIPIUL PITEŞTI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2022

 

SERVICIUL PRESTAT
PREŢURI/TARIFE/TAXE
POPULAŢIE
(inclusiv T.V.A.)
PREŢURI/TARIFE
PERSOANE JURIDICE
(exclusiv TVA)
BAZA LEGALĂ
APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ
5,19 lei/mc
4,76 lei/mc
Contractul de delegare nr.1/26.03.2010, încheiat între A.D.I. Argeș şi S.C. Apă Canal 2000 S.A.
 Decizia A.N.R.S.C. NR.78/31.05.2021 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare
CANALIZARE EPURARE APE UZATE
5,36 lei/mc
4,92 lei/mc
ENERGIE TERMICĂ
385 lei/Gcal,
inclusiv TVA 19%

339,71 lei/Gcal, inclusiv TVA 5% pentru perioada sezonului rece:
01.01.2022-31.03.2022
01.11.2022-31.12.2022

 

540,95  lei/Gcal
(preţ local mediu)
Contractul  de  delegare  nr.9/2010, încheiat între A.D.I. Termoserv  Argeş şi S.C. Termo Calor Confort S.A.
H.C.L. nr.390/19.10.2021
H.C.L. nr.389/19.10.2019
Conform Codului fiscal cota TVA pentru furnizarea energiei termice populației s-a redus de la 19% la 5%, începând cu data de 01.01.2022, în perioada sezonului rece
COLECTARE ŞI TRANSPORT GUNOI MENAJER
11 lei/lună/persoană
109,53 lei/mc deşeuri municipale colectate separat
254,55 lei/t deşeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat
359,60 lei/t deşeuri reziduale și biodeșeuri colectate separat
Contractul de delegare nr. 50515/27.10.2020 încheiat între Municipiul Pitești și SC Salubritate 2000 SA
HCL nr. 319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare
TARIF UNIC 118,58 lei/mc, exclusiv TVA deşeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
2,00 lei/1 călătorie
 
Contractul de delegare nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul Piteşti şi S.C. Publitrans 2000 S.A.
H.C.L. 178/24.11.2016