• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Telefoane

COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI
Secretariat Primar 0248-212.601
Compartimentul Comunicare  
Biroul Audit Public Intern 0372-481.820
Biroul Management Resurse Umane 0372-481.819
Compartimentul Cabinet Primar  
   
COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA SECRETARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI
Secretariat Secretar Municipiu 248-223.582
   
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE ȘI ACHIZIȚII
 
Director Executiv
0248-223.784
Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă
0372-481.810
0372-481.836
Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari
Compartimentul Monitorizare Învățământ, Cultură
0372-481.811
Serviciul Achiziții, Administrativ
0372-481.813 (șef serviciu)
0372-481.812
Compartimentul Protecție Civilă, PSI
0248-212.564
   
 
 
DIRECȚIA TEHNICĂ
 
Director Executiv
 
Secretariat DT
0248-223.589
Serviciul Tehnic
0372-481.815 (șef serviciu)

Compartimentul Transport Local

Compartimentul Protecția Mediului

0372-481.815

 

Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor
0372-481.347
0372-481.817
Serviciul Investiții
0372-481.814
   
DIRECȚIA „ARHITECT ȘEF”
 
Arhitect Șef  
Secretariat Arhitect Șef  
Compartimentul Dezvoltare Urbană  
Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire 0372-481.816
Compartimentul Evidență și Urmărirea respectării Disciplinei în Domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții  
Compartimentul Autorizare Activități Economice, Calitate și Control Intern 0372-481.818
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 0248-290.677
   
DIRECȚIA ECONOMICĂ
 
Director Executiv  
Serviciul Contabilitate 0372-481.833
Biroul Buget 0248-215.588
Biroul Informatică 0248-222.945
   
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE  
Director Executiv ---
Registratură D.I.T.L 0248 - 707.380
Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice 0248 - 707.422
---
Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice 0248 - 708.530
Serviciul Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale 0248 - 707.377
Compartimentul Încasare și Evidența Veniturilor 0736 - 699.923
  0736 - 699.924
Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală 0248 - 708.888
  0248 - 708.601
   
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
 
Director Executiv  
Serviciul Administrație Publică Locală 0372-481.823
Compartimentul Management Documente, Arhivă, Curierat  
Compartimentul Relații Publice 0372-736.117
Serviciul Juridic 0372-481.824
Biroul de Aplicare a Legilor Proprietății, Registrul Agricol 0372-481.821
Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu  
Compartimentul Calitate și Control Intern, Protecția Datelor cu Caracter Personal