• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Telefoane

COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI
Secretariat Primar 0248-212.601
Compartimentul Comunicare 0372-704.701
Serviciul Audit Public Intern 0372-481.820
Serviciul Management Resurse Umane 0372-481.819
Compartimentul Cabinet Primar  
   
COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA SECRETARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI
Secretariat Secretar Municipiu 0248-223.582
   
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE ȘI ACHIZIȚII
 
Director Executiv
0248-223.784
Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă
0372-481.810
0372-481.836
Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari
0372-481.811
Serviciul Achiziții, Administrativ
0372-481.813
(șef serviciu)
0372-481.812
Compartimentul Protecție Civilă, PSI
0248-212.564
   
 
 
DIRECȚIA TEHNICĂ
 
Director Executiv
0372-705.372
Secretariat DT
0248-223.589
Compartimentul Tehnic, Transport Local si Protecția Mediului
0372-481.815 
Serviciul Dezvoltare Promovare și Managementul Proiectelor
0372-481.347
0372-481.817
Serviciul Investiții
0372-481.814
   
DIRECȚIA „ARHITECT ȘEF”
 
Arhitect Șef  0372-705.551
Secretariat Arhitect Șef  
Compartimentul Dezvoltare Urbană 0372-705.374
Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire 0372-481.816
Compartimentul Evidență și Urmărirea Respectării Disciplinei în Domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții 0372-705.210
Compartimentul Autorizare Activități Economice, Calitate și Control Intern 0372-481.818
   
DIRECȚIA ECONOMICĂ
 
Director Executiv 0372-481.806
Serviciul Contabilitate 0372-481.833
Serviciul Buget 0248-215.588
Compartimentul Informatică 0248-222.945
   
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE  
Director Executiv ---
Registratură D.I.T.L 0248 - 707.380
Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice 0248 - 707.422
---
Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice 0248 - 708.530
Serviciul Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale 0248 - 707.377
Compartimentul Încasare și Evidența Veniturilor 0736 - 699.923
  0736 - 699.924
Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală 0248 - 708.888
  0248 - 708.601
   
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
 
Director Executiv 0372-705.467
Serviciul Administrație Publică Locală 0372-481.823
Compartimentul Managementul Documentelor, Arhivă, Curierat 0372-704.820 
Compartimentul Relații Publice

0248 - 984

0372-481.800

Serviciul Juridic 0372-481.824
Compartimentul Legile proprietății 0372-481.821
Serviciul Cadastru și Evidență Patrimoniu

0372-938.565
0372-938.577

Compartimentul Calitate și Control Intern, Protecția Datelor cu Caracter Personal 0736-699.914