• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Mediul de afaceri

Repere economice


Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Ţării Româneşti, fiind atestat, ca aşezare, pentru prima dată într-un document din 20 mai 1388, prin care domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia între altele, ctitoriei sale, Mănăstirea Cozia şi „o moară în hotarul Piteştilor”.

Aşezarea geografică favorabilă schimburilor, dezvoltarea meşteşugurilor şi a agriculturii, atenţia acordată de unii domnitori, au contribuit la transformarea Piteştilor din sat în târg şi apoi în oraş în epoca medievală. În această perioadă, oraşul a fost unul dintre cele mai active centre de comerţ din Ţara Românească, aflându-se în centrul schimburilor de produse care se făceau între zonele de câmpie – deal – munte. Intense şi de mare importanţă au fost schimburile comerciale cu Braşovul şi Sibiul, renumite centre de comerţ şi meşteşuguri ale vremii.

Dezvoltarea ascendentă a oraşului se continuă în perioadele interbelică şi postbelică, Piteştiul menţinându-şi statutul de centru de interes între localităţile urbane din ţară.

După anul 1965 au fost construite mari obiective economice în oraşul Piteşti şi în imediata apropiere: Întreprinderea de Motoare Electrice - 1967 (ANA IMEP), Întreprinderea de Autoturisme Dacia - 1968 (Automobile Dacia S.A.), Combinatul Petrochimic - 1969 (SNP Petrom, sucursala Arpechim Pitești, Rafinăria de petrol (1969), Fabrica de preparate din carne (1969), Fabrica de pâine (1969), Fabrica de piese auto şi produse metalice (1969), Întreprinderea de stofe Argeşana (1969), Fabrica de bere (1969), Combinatul de articole tehnice din cauciuc - 1970 (S.C. ROLAST S.A.) . Au fost construite, de asemenea, Complexul de vinificaţie şi Centrul de îmbuteliere a vinului Ştefăneşti (1966-1970), Institutul de Reactori Nucleari Energetici - 1976 (Institutul de Cercetari Nucleare), etc.

În perioada care a urmat după anul 1989 structura economică a municipiului Pitești a suferit transformări majore, care au condus la încetarea sau restrângerea activității unora din agenții economici, în special din sfera producției, dar totodată la apariția altora noi, axați tot pe producție, dar și la dezvoltarea segmentului serviciilor.

Atragerea de capital străin a reprezentat una din căile esențiale ale menținerii activă și puternică a economiei locale, care a beneficiat de asemenea de susținerea administrației publice locale, inclusiv prin programe investiționale susținute.

Infuzia de capital străin la SC Automobile Dacia SA, în prezent unul din cei mai puternici agenți economici la nivel național, a indus apariția unei industrii orizontale, conexe producției de autoturisme, care joacă un rol esențial în economia municipiului Pitești și a zonei.

Economia Piteșteană și-a demonstrat capacitatea de adaptare, trecând cu bine atât peste schimbările începute cu anul 1990 dar și peste criza economică instalată începând cu anii 2008 – 2009, rămânând competitivă și având capacitatea să absoarbă forța de muncă disponibilă.

La data de 01.01.2014 la Oficiul Național al Registrului Comerțului sunt înregistrați în municipiul Pitești un număr de 7.754 agenți economici, dintre care 1.591 de agenți economici au cel puțin 6 salariați, 62 de agenți economici au între 101 și 500 de salariați și 6 agenți economici au peste 500 de salariați.

Puteți consulta aici lista  agenților economici care funcționează cu mai mult de 5 angajați, înregistrați în municipiul Pitești la data de 01.01.2014.

În cazul în care constatați eventuale neconcordanțe ale informațiilor din această listă, vă rugăm să ne aduceți acest lucru la cunoștință la următoarea adresă de e-mail: primaria@primariapitesti.ro