• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
8 Iunie, 2022 Anunțuri

Anunț etapa de recenzare pe teren a populației

         Etapa de recenzare în teren se desfășoară până la data de 17 iulie 2022 și se realizează prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai 2022. Vor fi vizitate și persoanele care nu au finalizat corect și complet chestionarele de recensământ.
         Se vor colecta date de la toate persoanele, indiferent de cetățenie, care la momentul de referință al recensământului aveau reședința obișnuită în Pitești (locuiau în Pitești pentru o perioadă de cel puțin 12 luni).
Momentul de referință al recensământului este ora „00:00” din ziua de 1 decembrie 2021, iar datele colectate trebuie să reprezinte situația la acel moment.
         La nivelul municipiului Pitești sunt 133 de recenzori pentru etapa de recenzare în teren. Aceștia vor putea fi ușor identificați în baza legitimației emise de Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor prin unitatea administrativ-teritorială, conform modelului publicat ca anexă la HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
Recenzarea prin interviu față în față este ultima etapă a colectării datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 și este obligatorie. Persoanele care refuză recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidențiale sunt prevăzute amenzi între 1.500 și 5.000 lei.
         Totodată, potrivit prevederilor art. 10 lit.„n” din Hotărârea Consiliului Local nr.283/2021 pentru aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului Pitești, deținătorii, administratorii sau chiriașii de imobile sau apartamente, toți cetățenii au obligația „să inscripționeze, prin mijloace proprii, pe tăblițe puse la loc vizibil, numărul administrativ al imobilelor – clădiri și terenuri, iar în cazul blocurilor de locuințe, precum și al altor locuințe colective cu mai multe scări, să inscripționeze și numărul/litera scărilor”.
         Încălcarea dispozițiilor hotărârii sus-menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 800 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice
         Întregul proces al colectării datelor se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.
         Informații detaliate privind desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor 2021 se regăsesc pe site-ul www.recensamantromania.ro