• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984
20 Iulie, 2022 Anunțuri

În atenția solicitanților de locuințe sociale în municipiul Pitești

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, ale Legii nr.544/2001 (art. 12 alin. 1, pct. d) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului(UE) nr.679/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi afişate public datele cu caracter personal.

Solicitanţii de locuinţe sociale se pot identifica în Anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. 285/14.07.2022, respectiv în “Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Piteşti şi administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti” şi „Lista persoanelor ale căror cereri/solicitări privind repartizarea de locuinţe sociale sunt respinse”, valabile pentru anul 2022, astfel:

  • identificarea cu ajutorul numărului de înregistrare al cererii depuse la Primăria Municipiului Pitești;
  • Listele mai sus menționate pot fi consultate și pe site-ul instituţiei;
  • în situația în care solicitanții nu dețin numărul de înregistrare al cererii depuse, aceștia se pot prezenta la Compartimentul Relaţii Publice - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, intrarea D, sau la Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari, camera 32, et. I, intrarea B, cu actul de identitate, urmând să primească informaţiile necesare de la salariaţii instituţiei.

Persoana care se consideră vătămată prin modul de soluţionare a cererii depuse, poate formula acţiune în contencios administrativ, în condiţiile Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Data afișării Listelor cuprinse în Anexa nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.285/14.07.2022 este 20.07.2022