• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Servicii on-line

TAXA DE SALUBRIZARE - Depunerea documentației pentru stabilirea TAXEI DE SALUBRIZARE

Depunerea unor declarații pentru Direcția Impozite și Taxe Locale - Depunerea online a unor declarații și solicitări pentru Direcția Impozite și Taxe Locale

Impozite și taxe locale - informare, plată electronică, depunere declarații - Servicii de informare, plată electronică și depunere de declarații cu privire la impozite și taxe locale

Certificatul de atestare fiscală - obținere ONLINE - Obținerea ONLINE a certificatului de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală - obținere la ghișeu - Programarea ONLINE în vederea prezentării la ghișeu pentru obținerea certificatului de atestare fiscală sau pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport

SNEP (www.ghiseul.ro) - Amenzi, impozite și taxe locale - plată ONLINE

ePORTAL - Portal de servicii ONLINE pentru cetățenii Municipiului Pitești

Programarea CĂSĂTORIILOR - Programarea ONLINE a datei de oficiere a căsătoriilor

URBANISM - consultarea documentelor de URBANISM emise

Registru Autorizații Taxi - Registrul autorizațiilor de taxi valabile