• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Colectare deșeuri menajere voluminoase, acumulatori, baterii și deșeuri de echipamente electrice și electronice

Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cetățenii au obligația legală privind colectarea selectivă a deșeurilor, prin urmare Primăria Municipiului Pitești vă pune la dispoziție cu titlu gratuit:
         • Spațiu special destinat colectării deșeurilor menajere voluminoase, inclusiv saltele și mobilier, situat în strada Dârzu, nr. 12 C;  
         • Spațiu destinat colectării acumulatorilor uzați, bateriilor și deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri), situate în strada Depozitelor f.n. (centru RoRec), vis a vis de SC Inergy Automotive Systems SRL;