• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Program de colectare deșeuri menajere și reciclabile

Conform Ordonanței de Urgență 196/2005,  obiectivul de reducerea a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare pentru Municipiului Pitești este ca din cantitatea totală de deșeuri  un procent de 50% să fie reciclate și 10% să meargă spre alte forme de valorificare.
Prin urmare, pentru a se evita plata pentru neîndeplinirea obiectivului către Administrația Fondului pentru Mediu, avem rugămintea să depozitați selectiv deșeurile, conform inscripționării containerelor.