• Primăria Municipiului Pitești vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.
  • Telefonul cetăţeanului: 0248 - 984

Administrația Domeniului Public Pitești

Strada Obor nr.3, Tel.: 0248 221 401, e-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC PITEŞTI

Adresa: Strada Obor nr.3
C.I.F. RO 4122213
Cod CAEN 8411 - «Servicii de administraţie publică generală »
Telefon/fax : 0248/221401/223526/218266
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com

Administraţia Domeniului Public este serviciu public cu personalitate juridică, organizat sub autoritatea Consiliului Local Piteşti certificată SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR EN 45001:2018.
Numărul de personal conform organigramei aprobate 262  salariaţi,  din care:
Conducerea unităţii: 2
Alt personal de conducere (şefi secţie şi şefi compartimente): 9
Personal de specialitate: 43
Personal deservire: 1
Personal muncitor: 207
Principalele activităţi:
- administrarea şi întreţinerea arterelor de circulaţie din municipiul Piteşti;
- sistematizarea circulaţiei rutiere, cu sprijinul organelor de poliţie competente;
- prepararea mixturilor asfaltice
- repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor din dotare;
- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea Grădinii Zoologice;
- sub coordonarea Primăriei municipiului Piteşti, împreună cu alte unităţi subordonate acesteia, Administraţia Domeniului Public Piteşti contribuie cu maşini, utilaje şi deservenţi la acţiunile pentru îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
- efectuarea analizelor şi determinărilor fizico - mecanice pentru mixturile asfaltice produse;
- construirea, montarea şi întreţinerea mobilierului stradal, locurilor de joacă şi de fitness;
- mentenanţa forajelor de adâncime privind izvoarele de apă potabila;
- susţinerea tehnică la organizarea manifestărilor oraşului organizate de Primăria Municipiului Piteşti şi Consiliul Local Piteşti;
- ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Piteşti;
- realizează şi alte programe  aprobate prin HCL  şi/sau Dispoziţii ale Primarului;

Conducerea administrativa
Rădulescu Ana Livia: Director
Dinu Liliana Camelia: Contabil şef
Covaciu Cornelia: Şef Serviciu Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii
Mitrea Carmen: Şef Serviciu Tehnic şi Problematica Mediului
Branişte Florentin Mircea: Şef Secţie Reparaţii Străzi şi Mecanizare Lucrări
Bucşan George Romeo: Şef Atelier Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje
Tudor Laurenţiu: Şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi
Puținelu Adrian Emilian: Inspector Atelier Administrarea şi Întreţinerea Domeniului Public
Popescu Niculina: Şef Serviciu Gradina Zoologica
Gheorghe Florin: Şef Birou Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

I.Compartimente Funcţionale
1. Serviciul Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii
2. Biroul Aprovizionare şi Achiziţii Publice
3. Serviciul Tehnic şi Problematica Mediului
4. Compartimentul  Financiar Contabilitate
5. Compartimentul Juridic
6. Cabinetul Medical

II. Unităţi de producţie şi prestări servicii
1. Secţia Reparaţii Străzi şi Mecanizare Lucrări (Ştefăneşti, str. Cavalerului, nr.1C)
    1.1. Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi
    1.2. Atelier Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje
2. Laborator de Analize şi Încercări în Construcţii (Ştefăneşti, str. Cavalerului, nr.1C)
3. Atelier Administrarea şi Întreţinerea Domeniului Public  (str. Obor, Nr.3)
4. Serviciul Grădina Zoologică (DJ 703E)
5. Biroul Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare (Str. Nicolae Dobrin, nr.6)

 

Instituții și servicii publice